SPRÁVA OBJEKTŮ V roce 2004 byla založena společnost ELOCA,spol.s r.o., která navazuje na činnost Kanceláře H+M v oblasti správy nemovitostí a souvisejícími službami.

www.eloca.cz, tel/fax 296220052, e-mail: kancelar@eloca.cz


nájemné  
 • stanovení nájemného a služeb včetně vyúčtování
 • vymáhání dlužného nájemného v domě ve správě kanceláře
vedení účetnictví  
 • vedení jednoduchého a podvojného účetnictví ve vztahu k daním
provoz  
 • zajištění provozních služeb a údržby včetně dodávky energií
technický servis  
 • zajištění havarijních i plánovaných oprav, rekonstrukcí a modernizací
byty a nebytové prostory  
 • obsazování uvolněných bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence nájemníků
 • vypracování nájemních smluv
zajištění technické dokumentace  
 • zaměření stávajícího stavu (pasporty)
 • projektová dokumentace pro rekonstrukce, modernizace, přístavby a vestavby
zajištění inženýrské činnosti  
 • zajištění potřebných souhlasů orgánů státní správy při opravách, rekonstrukcích a modernizacích
technický dozor investora  
 • investorský dohled ekonomických a technických postupů v průběhu rekonstrukcí a modernizací